27. avgust, 2021 at 10:09

RAZPIS ESRR 2017 – zaključeno

LAS SSD dne, 1.7.2017 objavlja 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada ESRR.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 388.650,38 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Stopnja  sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR je 80%.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: las.ssd@ra-savinja.si ali po telefonu: 03/ 713 68 61/66 vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 10.10.2017.

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZEC

PRILOGA 1 – STROŠKOVNIK

PRILOGA 2 – VIRI FINANCIRANJA

PRILOGA 12 – PARTNERSKA POGODBA

NAVODILA ZA TIPE STROŠKOV

NAVODILA ZA INFORMIRANJE

DELI IN SOUSTVARJAJ