27. avgust, 2021 at 10:09

RAZPIS ESRR 2017 – zaključeno

LAS SSD dne, 1.7.2017 objavlja 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada ESRR.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 388.650,38 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Stopnja  sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR je 80%.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: las.ssd@ra-savinja.si ali po telefonu: 03/ 713 68 61/66 vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Zadnja vprašanja bodo možna do 10.10.2017.

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZEC

STROŠKOVNIK OPERACIJE

SMERNICE PRI PRIPRAVI SLR

NAVODILA ZA UPRAVIČENE STROŠKE

SMERNICE PRI PRIPRAVI SLR

SMERNICE PRI PRIPRAVI SLR

SMERNICE PRI PRIPRAVI SLR

DELI IN SOUSTVARJAJ