29. september, 2023 at 10:09

RAZPIS ESRR 2021 – odprto

LAS SSD dne, 05.01.2021 objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada ESRR.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Upravičenci do podpore so pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja in fizične osebe (samo samostojni podjetniki, s.p.), ki imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto ali poslovno enoto oz. delujejo v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec (natančne meje naselij so dosegljive na tej povezavi).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: 415.546,46 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stopnja  sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR je 80%.

Rok za prijavo je 15.4.2021.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: las.ssd@ra-savinja.si ali po telefonu: 03/ 713 68 60 (66) vsak delovnik od 8:00 do 13:00. Predvidevajo se delavnice, ki bodo prilagojene epidemiološkim razmeram (predvidoma v februarju 2021). Zadnja vprašanja bodo možna do 12.04.2021.

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZEC

PRILOGA 1 – STROŠKOVNIK

PRILOGA 2 – VIRI FINANCIRANJA

PRILOGA 12 – PARTNERSKA POGODBA

NAVODILA ZA TIPE STROŠKOV

NAVODILA ZA INFORMIRANJE

REGISTER PROSTORSKIH ENOT

DELI IN SOUSTVARJAJ